POLITIATTEST

Takk for at du har valgt og være frivillig engasjert i idrettslaget vårt. For at vi skal være sikker på våre medlemmer har et trygt og sikkert miljø og være aktive i er vi pålagt å innhente politiattest fra dere.


Utdrag fra Idrettsforbundets regler:

ALLE, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Klikk på linkene til venstre for flere detaljer.

Dette medfører at Knarvik IL i praksis ikke kan godta at trenere og lagledere ikke har fremvist godkjent politiattest. Husk at dette gjelder tryggheten til dine og mine barn.

Politiattest er gratis og for å få denne må du følge denne fremgangsmåten:1. Send en e-postmelding til gremiha@online.no med følgende informasjon

  • Navn
  • Fødselsdato ( f.eks 01.04.1965)
  • Hvilken idrett og eventuelt lag du tilhørere (eks. fotball Gutter2005 trener/lagleder/oppmann.
  • E-post som du vil ha svar tilbake på


2. Du vil få i retur et scannet dokument som må legges ved når du søker om politiattest hos politiet.


Søknad om Politiattest

3. Klikk på linken over og logg deg inn på politiet med f.eks bankid. I feltet formål velger du frivillige organisasjoner, da dukker det opp en mulighet for å laste opp det skjema du har fått av klubben. Når alt er fylt inn og sendt til Politiet er det bare og vente.... OBS personer under 18 år må levere skjema direkte til Politiet, husk ID.


4. Politiattesten kommer i posten og for at du skal bli godkjent i klubben må skjema vises til Grethe. Send en ny epost til gremiha@online.no for avtale om visning. Attesten er ditt eget dokument og oppbevares ikke av Knarvik IL.


5. Da er det bare og starte på det frivillige arbeidet... Beklager at dette er litt tungvindt og byråkratisk men det er ikke vi som lager reglene, og husk at reglene er til for å beskytte sårbare barn og unge.

TA 17.08.16