Medlemmer hovedstyret KIL

Medlemmene i hovedstyret i Knarvik IL.

Styret er satt sammen av lederne fra de ulike gruppene.

Styret blir valgt på et eget årsmøte for hovedklubben.

Kontaktadresser til styret:

post@knarvikil.no    Hovedadresse for post

leder@knarvikil.no

medlem@knarvikil.no    Kontaktpunkt for faktura og medlemsspørsmål

kasserer@knarvikil.no   


I tillegg til styret har KIL representanter i Alver Idrettsråd.