Kontaktinformasjon og adresser:


Organisasjonsnummeret til klubben er: 974 953 498

Postadresse:
Knarvik Idrettslag
v/ Grethe Midtgård Haaland
Røsvikrenen 7
5914 Isdalstø

e-post: leder@knarvikil.no

Web-endringer:

Thore Andersen.
post@knarvikil.no